Research Group of Prof. Dr. M. Griebel
Institute for Numerical Simulation
maximize
[1] Å. Ødegård and G. W. Zumbusch. Graphview - en java og cgi-pakke for 3d grafikk. Technical Report 9, Sintef Applied Mathematics, Oslo, Norway, 1996. STIM working notes.
bib | .ps.gz 1 | .pdf 1 ]
I våre dager er det viktig å profilere seg gjennom Internett. En av de siste nyvinningene i denne forbindelse, er muligheten for å legge inn applikasjoner på Web-sider, som gir mulighet for interaksjon mellom Websiden og publikum. Dette har tidligere vært mulig ved hjelp av CGI, The Common Gateway Interface. Ved hjelp av denne teknologien kan man kjøre script, programmer etc. på Server, det vil si “hos seg selv,” relativi til hvem som har laget Websiden. Ved hjelp av slike verktøy, kan man hente ut informasjon, lage datasett ved hjelp av programmer ol. Den siste nyskapningen er imidlertid Java. Dette er et programeringsspråk spesialdesignet for å ha en dynamisk interaksjon med publikum på Web-sider. I motsetning til CGI, vil et Java program kjøre hos klient, det vil si lokalt hos den som ser på Web-siden. Man er dermed ikke begrenset av at data skal sendes over nettet. Dette gjør det for eksempel mulig å ha mus-interaksjon på Websider. Bakdelen er at man ikke kan ha optimalisert kode, med hensyn på arkitektur, siden koden skal kunne kjøres på mange forskjellige arkitekturer. Koden som kjøres er derfor“halv-kompilert”, slik at den må tolkes endelig av Web-brouseren hos klienten. Dette gjør at hastigheten ikke er svært stor, men absolutt brukbar. ...