Research Group of Prof. Dr. M. Griebel
Institute for Numerical Simulation
maximize


@techreport{Odegard.Zumbusch:1996,
 author = {{\AA}. {\O}deg{\aa}rd and G. W. Zumbusch},
 title = {GraphView - En Java og CGI-pakke for 3D Grafikk},
 institution = {Sintef Applied Mathematics},
 year = {1996},
 address = {Oslo, Norway},
 number = {9},
 note = {STIM working notes},
 ps = {http://wissrech.ins.uni-bonn.de/research/pub/zumbusch/stimwn0009.ps.gz 1},
 pdf = {http://wissrech.ins.uni-bonn.de/research/pub/zumbusch/stimwn0009.pdf 1},
 annote = {unrefereed},
 abstract = { I v{\aa}re dager er det viktig {\aa} profilere seg
		 gjennom Internett. En av de siste nyvinningene i denne
		 forbindelse, er muligheten for {\aa} legge inn
		 applikasjoner p{\aa} Web-sider, som gir mulighet for
		 interaksjon mellom Websiden og publikum. Dette har
		 tidligere v{\ae}rt mulig ved hjelp av CGI, The Common
		 Gateway Interface. Ved hjelp av denne teknologien kan man
		 kj{\o}re script, programmer etc. p{\aa} Server, det vil si
		 ``hos seg selv,'' relativi til hvem som har laget Websiden.
		 Ved hjelp av slike verkt{\o}y, kan man hente ut
		 informasjon, lage datasett ved hjelp av programmer ol. Den
		 siste nyskapningen er imidlertid Java. Dette er et
		 programeringsspr{\aa}k spesialdesignet for {\aa} ha en
		 dynamisk interaksjon med publikum p{\aa} Web-sider. I
		 motsetning til CGI, vil et Java program kj{\o}re hos
		 klient, det vil si lokalt hos den som ser p{\aa} Web-siden.
		 Man er dermed ikke begrenset av at data skal sendes over
		 nettet. Dette gj{\o}r det for eksempel mulig {\aa} ha
		 mus-interaksjon p{\aa} Websider. Bakdelen er at man ikke
		 kan ha optimalisert kode, med hensyn p{\aa} arkitektur,
		 siden koden skal kunne kj{\o}res p{\aa} mange forskjellige
		 arkitekturer. Koden som kj{\o}res er
		 derfor``halv-kompilert'', slik at den m{\aa} tolkes endelig
		 av Web-brouseren hos klienten. Dette gj{\o}r at hastigheten
		 ikke er sv{\ae}rt stor, men absolutt brukbar. ... }
}